Как да пренастроим генетичния си код

Ние можем да променим историите, записани в нашите гени

В ядрото на всяка клетка от вашето тяло се намира управляващ център – ДНК, програмата на вашия живот. Кодът на тази гигантска нишковидна молекула съдържа важна информация, която регулира дейността на клетката и наследствените черти от поколение в поколение.
Често произходът на тези програми може да се проследи до източника, който ние обикновено не свързваме с наследствеността. Това са чувствата и убежденията на предците ни – това, което се нарича „истории” на поведенческите програми. Те са записани някъде дълбоко в паметта на нашата ДНК и ни оказват въздействие, за което даже не подозираме. С други думи, заедно с цвета на косите и формата на носа по наследство ни се предава и някаква емоционална традиция.
На генетичните спомени и системи убеждения, влизащи в книгата на нашата ДНК сме задължени за многото си ценни качества, обаче те носят отговорност и за предаване на отрицателните програми и шаблони, които ни пречат да живеем този живот, за който мечтаем. Някои истории се реализират мигновено, в момента на раждането ни, например, когато човек се ражда глух или болен от диабет. Други истории до определено време дремят и се проявяват само когато към това ги пробуждат определени събития или преживявания, внасящи неочаквани и понякога неприятни промени в живота ни. Често историите, записани в ДНК, са определяли развитието на взаимоотношенията, здравословното състояние и благополучието на хората. Всъщност, всичко, което се случва с нас по жизнения ни път е резултат от това, какво е записано в жизнения код на нашата ДНК.
С този сеанс ние можем да променим своя генетичен код. Той не е изсечен върху камък. Ние сме напълно способни да препишем историите, запечатани в нашите гени, като по такъв начин променим живота си.

Как да пренастроим генетичния си код
Това е много ценен метод при откриването на дълбоки причини за наши поведения и модели, в които живеем и свързването им с проявени такива в далечното минало поколения назад в рода. Ще изследваме как мислите и емоциите от миналото и настоящето на човека въздействат на структурата на неговото ДНК и как тези изменения се отразяват на различни сфери от човешкия живот.
Това са прости, но ефективни техники за самоизлекуване, които работят на енергийно, емоционално и вибрационно ниво, помагайки ни да се освободим от ограничаващите ни убеждения, закодирани в ДНК. Има пет основни етапа за „пренастройка” на генетичния код на човека, с цел придобиване на изобилие и здраве. Тези техники за излекуване на ДНК помагат по забележим начин да се промени животът ви.
Вие притежавате сила, която може да ви изведе далече зад пределите на сегашните ви убеждения. И това е силата, която лекува.

Пет стъпки към излекуването: активация на идеалния ви генетичен код за придобиване на отлично здраве и благополучие

Наред с другите фактори, семейните „истории”, които се съхраняват дълбоко в нашето ДНК, могат да определят колко богати или бедни, слаби или пълни, щастливи или нещастни сме. Процесът на самоизлекуване на ДНК ни помага да разкрием вътрешните истории, които лежат в основата на всеки наш проблем, да неутрализираме вредните програми, които ни влияят на подсъзнателно ниво и да   манифестираме  новите програми, които искаме да видим в живота си.

Стъпка 1

Откриване на основния сюжет на вашата история.
Как да се намери общия сюжет и отрицателната програма, които провокират болката, неудачите или трудностите, които ви пречат да изградите живота, за който мечтаете.

Стъпка 2.

Определяне на родовата ви история.
Как да се намери първоначалната причина, за появяване при предците ви на отрицателни програми, стратегии на поведение и вътрешни ситуации, които са ви предадени по наследство.

 


Стъпка 3.

Установяване на това как тези истории се проявяват в живота ви. Как родовите ви програми се повтарят в живота ви.

 

Стъпка 4.

Извършване на промяна в сърцето ви и изпълняване на неутрализацията.
Как се неутрализират емоциите и чувствата, които създават отрицателни програми.

 

Стъпка 5.

Създаване на собствената ви история.
Как да манифестирате новата си история с помощта на намерението , въображението и концентрацията.

 

Времетраене: 1 час.
За повече информация се свържете с мен от контактната форма.

Подобни статии