Диагностика и лечение

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (радиестезичен метод по системата на Л. Пучко)

Система за (само)диагностика, (само)лечение и (само)познание на човека чрез радиестезичен метод. Определя се общата психобиоенергична хомеостаза на човека, състоянието на органи и системи, наличието на мутирали клетки, недостиг на минерали и микроелементи, наличие на вредни вълни от различен произход, които могат да доведат до проблеми на физическо ниво, наличието на токсини и тежки метали в организма и др. Диагностицира се наличието на ментални, емоционални, астрални, аурни, кармични и др. блокажи или проблеми, родови проклятия, негативни въздействия от обкръжаващи и т.н.

Всички дълбоки причини за заболяванията в човешкия организъм, свързани с вълновата форма на въздействие, условно могат да бъдат разделени на четири класа:

 1. Негативни външни енергоинформационни въздействия под формата на родови проклятия, програми (наричани от хората урочасване, „лошо око“), черномагически енергийни структури с най-различна форма (спирала, кълбо, пирамида), от заобикалящите ни хора, както и от въздействието на негативни финоматериални същности (аурни същности, земни духове и др.).
 2. Негативни вътрешни енергоинформационни въздействия от записите в холографска форма на отрицателните психофизиологични състояния при човека, които се осъществяват във времевото пространство на неговия живот и се пазят в подсъзнанието под формата на устойчиви патологични образувания (инграми).
 3. Негативни въздействия на излъчванията от патогенни възбудители, намиращи се в организма на човека (вируси, бактерии, гъбички, глисти, едноклетъчни), проявяващи се в остри, вяло протичащи  и латентни (скрити) форми на заболявания (това се случва когато патогенните възбудители са в латентно състояние), както и от излъчванията от етерни, астрални, ментални инфекции и същности (етерни, астрални, ментални).
 4. Устойчиви патологични образувания, представляващ конгломерат от вътрешни информационни въздействия, така наречената СКО-система за кондензиран опит (терминът е взет от трансперсоналната психология), възникващи на принципа „подобното привлича подобно“ (негативни блокове)

Предлагам и диагностика и лечение на:

Диагностика на взаимоотношения

 1. Програми
 2. Черномагически поглъщащи структури
 3. Кармични грехове, грехове
 4. Проклятия
 5. Магии
 6. Черен канал за връзка
 7. Заклинания

Диагностика при блокирано изобилие

 1. Програми
 2. Кармични грехове, грехове
 3. Проклятия
 4. Родови проклятия
 5. Магии
 6. Емоции
 7. Обети
 8. Енергията на изобилието, имаш ли я или не, или е блокирана част от нея
 9. блокажи от партньори
 10. родителско семейство: майка …… баща …….
 11. предци 2-ро до 7-мо поколение
 12. минала карма
 13. планетарни блокажи
 14. вътреутробни програми (майката може да си съчини каквото си иска…)
 15. програма при самото раждане
 16. кармични печати на земята
 17. съдържание на Библията
 18. галактическа карма (прераждания на други планети)
 19. всякакви митове и легенди
 20. кармични печати на България и българите
 21. Заклинания

Диагностика на рода

 1. Кармични грехове
 2. Проклятия
 3. Родови проклятия
 4. Анатеми:- Отлъчване от светата църква чрез проклятие; Проклятие;- непременно, невъзвратимо и съвършено отделяне или отчуждаване на един човек от обществото на верните;- от числото на живите;- обричането на някой човек, животно, град или друго нещо, да се изкорени, да се изтреби, да се изгори, и да се унищожи окончателно;- за греховете на ума, за греховете против истината, за греховете против Духа Свети, но не за греховете на собствената воля, не за грехопаденията, изкупвани в покаянието, но само за греховете на упорството и ожесточението;- които отричат Божието битие и Промисъла Божи; срещу хулителите на приснодевството на Божията Майка; – анатеми в рода
 1. Магии
 2. Черен канал за връзка
 3. Заклинания

ДИАГНОСТИКА НА ЧАКРИТЕ

 1. Жизнена енергия
 2. Посока на въртене
 3. % енергия, която синтезира
 4. Окупанти – холограми, модели, отпечатъци, емоционални травми от различни събития – от всичко травмиращо:От зачеването до 3 г.; От  4 – 6 г.; От  7 – 9 г.; От  10 – 12 г.; От  13 – 15 г.; От  16 – 18 г.; От  19 – до настоящия момент.
 1. Портали – кървящи имплантирани портали в аурата – в момента изтича енергия оттам или навлизат нежелателни енергии. Те обикновено са между измеренията. Или от човек към човек.
 2. Микрочерни дупки – виждат се като точки, затъмнения. Отнасят се предимно към физическото тяло – предразположения към заболявания … Може и от магии да се получат.
 3. Проходи – към други светове. И към някого – кармична връзка например. Изтича енергия нанякъде – тънки нишки, които изтичат нанякъде (може да се види накъде).
 4. Импланти и холограми на вируси, бактерии, травми, ваксини, шок, паразити…
 5. Мафлоци
 6. Eнергийни връзки. Кристализирали и нехармонични енергии

 

Модели в Любовта, в които се скача….

 • Еуфория-отчаяние
 • Ревнувам бурно – ревнуват ме
 • Заети мъже – емоционално недостъпни мъже
 • Жертва – агресор
 • Неизразяване на собствените емоции – предаване на собствените позиции
 • Тотално изместване на личния център в другия
 • Живеене чрез емоциите, чувствата и мислите на другия
 • Откъсване от себе си и собствената реалност
 • Страх от загуба на връзката и човека
 • Бурно начало – невъзможност за развитие и брак
 • Влизане и живеене на собстветия живот от моделите на другия
 • Загуба на идентичност
 • Отдаване на енергията
 • Влизане в неравноправни и непълноценни връзки
 • Буквално изкореняване на себе си и предаване на себе си
 • Себедеструкция в отношенията и във връзка с отношенията
 • Живеене през центъра на другия
 • Себепредателство
 • Самосаботаж

Магии за:

 • по отношение на телата, чакрите, енергоинформационните канали, енергоинформационните входове и/или изходи, полетата, пространствата и връзки между тях и между тях и пространството:
 • създаване на изкуствени / имитиращи, скриване на истинските и „подмяната“ им с изкуствените;
 • създаване патологични връзки, а също и прекъсване или увреждане на естествените връзки между тях, между тях и пространството, а също и със светове, същности, същества, пространства;
 • окупиране, контрол;
 • обръщане;
 • изкривяване;
 • създаване на опаковки, филтри около тях;
 • промяна на:
 • програмиране;
 • заключване;
 • огледалност / отразяване обратно;
 • обкръжаване с проходи, портали, души, духове, същества, същности, съзнания (колективни) (вкл. колективни);
 • прекъсване / увреждане на връзката с Бог, със Земята и с Космическото управление;
 • създаване на портали, пробойни, ЧМ тип структури;
 • разрушаване, вкл. на биоенергоинформационната система, дома, работата, отношенията, пространствата;
 • заключване / открадване на късмета, успеха, радостта, любовта, приятелствата, богатството, енергията, живеца, мъжката сила / утробата;
 • промяна на вероятности за събития, на линията на съдбата, както и за привличане на определени типове ситуации, шансове и хора и отблъскването на други;
 • край на рода;
 • отрицание;
 • негативни резултати;
 • всички действия да се обръщат срещу мен;
 • привличане / отблъскване на определени типове хора и ситуации;
 • отклоняване на енергия и захранване на негативни блокове, модели, емоции, мисли, поведение, отношение;
 • създаване на портали и пробойни;
 • създаване на връзки с инфернални светове, души, духове, същества, същности, съзнания (колективни), за проникването им в биоенергоинформационната система или в обкръжаващите пространства;
 • отнемане / блокиране / подчиняване / програмиране на разума, волята, чувствата, емоциите, ситивата, възприятията, поведението, способностите, уменията;
 • активиране на проклятия (лични, родови);
 • запълване на естествено празни пространства.

РАБОТА С ФИКСИРАНИ ЗВЕЗДИ – диагностика и прекъсване на връзките с тъмната им страна.

Работата с неподвижни звезди се осъществява под формата на сеанс и е подобна на регресията. Разликата е в това, че не се отива в минал живот, а се работи/отива с неподвижната звезда, за да се види и разблокира даден проблем. Неподвижната звезда участва с енергията си, което подпомага процеса на осъзнаване и освобождаване. Работи се от нивата на Висшия Аз, на Душата и на галактическо ниво.

Подобни статии