|

Ефектите от Белия Златен Прах

Ефектите от Белия Златен Прах

gold

Внася светлина
Белият златен прах предизвиква алхимична промяна в тялото, създава трансмутация в клетъчната структура, което има за ефект клетките да задържат повече светлина. За да се възнесете, е необходимo определено натрупване на светлина във физическото тяло. Белият златен прах работи на всички многоизмерни нива. Той е чиста алхимия.
Спящите сетива.
Белият Златен Прах активира спящите сетива – всеки има способността да бъде ясновиждащ, ясночуващ и т.н. Преди обременяването с програми, всеки е можел да вижда аури, но игнорираме това, тъй като все сме заети с ежедневието си в 3-измерната реалност.  Какво виждате и чувствате зависи от това колко активни сетива имате. Белият Златен Прах ви помага да увеличите броя на активните си сетива от 5 на 12. Това е път към така наречената „духовна активност“. Тя няма нищо общо със светостта. Тя е послание за цялостност, да бъдем цялостни.
Хармонията и баланса на аурата.
Белият Златен Прах има силно въздействие върху аурата, т.е. енергийното излъчване на физическото тяло. Той възстановява  хармонията и баланса и ви кара да спрете да възпроизвеждате собствените си мисъл-форми. Помага ви да стигнете до заключението, че страхът е илюзия.
Светлинното тяло
През Лемурианската епоха, преди Земята да стане твърда, сме живели в нашите светлинни тела. Не сме имали пол, били сме андрогинни същества. Нашето Аз съм присъствие не е нито женско, нито мъжко. Причините, поради които имаме мъжки и женски тела са свързани с третото измерение и размножаването. Идентификацията с пола създава дисбаланс. Хората имат склонност да се идентифицират с телата си, мислят си че Бог е някъде горе и живеят в свят на дуалност и разделение.  Белият Златен Прах ни помага да пречистим от светлинните си тела информацията за разделението.
Повдигането на воалите.
Реалността е като екран в кино, огромен екран, който ни заобикаля. Обаче на вас са ви спуснали завеси и вие виждате само част от целия екран. Гледате през фуния и си мислите, че виждате цялата реалност. Движим се наоколо като пилета без глави. Не знаем какво се предполага да правим, защото сме откъснати от това, което наистина сме и мислим, че сме отделени.  Метафорично казано, Белият Златен Прах вдига завесите. Резултатът е, че започвате да разбирате Творението, премахват се кодовете, ограничаващи съзнанието. Воалите се вдигат, започвате да имате съзнателна връзка със своето Аз съм присъствие и своята Монада.
Многоизмерните тела
Белият Златен Прах има силно влияние върху многоизмерните тела. Някои хора мислят, че в 8-мо измерение, където е нашето Аз съм присъствие, всичко е хармония и баланс. Понастоящем знаем обаче, че нашето Аз съм присъствие не е напълно свободно от феномените, свързани с егото. Белият Златен Прах ни помага да разтворим тези аспекти и да изградим връзка между вашето Аз съм присъствие и вашата Монада.
ДНК
Белият Златен Прах ви дава и друго разширение като активира повече нишки от ДНК. Учените стигнаха до заключението, че имаме дванадесет нишки ДНК, две от тях са активни, затова те наричат другите десет „ненужни“. Всъщност тези нишки могат да бъдат активирани и като ги активираме, се сдобиваме и с по-силна връзка с Божествения Източник. ДНК нишките са кристалинни структури, получаващи и предаващи информация. Те имат тапи от двете страни и функционирането им е спряно. Белият Златен Прах се състои от злато в моноатомно състояние, а ние добавяме родий и иридий към него. Тези два елемента махат тапите от вашето ДНК. Златото ви помага да възстановите функциите на вашето ДНК да приема и предава информация.
Може да се направи тест с ДНК проби – след три седмици на ползване на Белия Златен Прах резултатите се променят, вие ще сте различен човек.
Антакарана
Белият Златен Прах отваря вашата Антакарана, т.е. светлинната тръба през която приемате и предавате енергия.
Балансиране на ума
Нашите мозъци имат ляво и дясно полукълбо. Лявото полукълбо е ментално, с него мислим и разсъждаваме. Дясното полукълбо е много космическо, с него правим ченълинг и творим.
Лявото полукълбо е свързано с ниските чакри, а дясното е свързано с висшите чакри.
Между двете полукълба има елемент, който ги свързва. Белият Златен Прах активира балансирането на двете полукълба на мозъка посредством тази връзка.
Повишаване на осъзнаването
Много хора, стремящи се към възнесение, всъщност искат така да избягат. Ние трябва съзнателно да присъстваме тук, заземени на планетата Земя. Да повишим осъзнатостта си, да бъдем в по-голяма степен себереализирани същества.
Думата „вярвам“ означава, че смятате, че Бог е извън вас. Вярата е импулс да се интегрират Божествените енергии. Това, което преживявате след интегрирането не е вярване, а е реалността. Многоизмерната реалност.
Традиционната медицина не знае как да лекува тези феномени. Когато едно дете вижда ангели, отиде на лекар и попита: Защо виждам всички тези неща?, докторът казва: не е нормално, трябва да вземаш тези хапчета. Или ви затварят на място с други хора, които виждат такива неща. Или хората се оплакват: „Чувам гласове“. Докторът ще каже: „Вие се нуждаете от лечение“ и ще изкара пари от това. В същото време има хора, които плащат пари и ходят на семинари, където ги учат как да чуват гласове.
Предизвикателство е за всеки, който е чувствителен за тези неща, да открие своя собствен баланс и съзнателен начин да взаимодейства с феномените от другия свят, които му се представят.
Висшите авторитети
Много хора винаги търсят по-висши авторитети извън себе си. Ние сме програмирани да отдаваме силата си на експерти.  Вземете силата в собствените си ръце.  Поемете отговорност за себе си.  Застанете в силата си. Осланяйте се на себе си, на своето Аз съм присъствие. Всеки е свързан със своето Аз съм присъствие. Ако се отделите от своето Аз съм, значи сте мъртви.
Белият Златен Прах като инструмент
Не отдавайте силата си на Белия Златен Прах или на нещо друго, Той е инструмент. Ако искам да си поправя колата, вземам кутията с инструментите. Тя не е самата поправка, тя само трябва да ви помогне да си поправите колата. Белият Златен Прах, различните системи и медитации са предназначени да ви водят по пътя на себереализацията. Докато не стигнете до точката, в която да осъзнаете, че не се нуждаете от нищо … защото вие сте всичко. Буда е получил просветление, когато е престанал да търси, седнал е под едно дърво и е погледнал навътре.
Panta rei
Енергията на вселената се променя и ние заедно с нея. Никога няма да има момент, в който да спрем да се променяме. Да спрем да се променяме и просто да седнем на някой облак. Вие вечно се променяте. До края на Творението вие ще се променяте. Ние направихме огромен напредък през последните 40 години. Стигнахме толкова далеч и толкова бързо, използвайки Белия Златен Прах.

Подобни статии