esenciiЕнерговибрационните есенции съдържат определени енергии от Сътворението с висок вибрационен заряд, които преминават през духовното, менталното, емоционалното и стигат до физическото тяло. По целия път до физическото тяло те работят за пречистване и трансформация на блокажите, предизвикали определен проблем. Последното ниво на работа е физическото, защото изчистването започва първо от модели и убеждения, които имаме, съответно в тези нива: емоционални, ментални, дори духовни кристализирали енергии… Във физическото тяло премахват блокажи, проявени като болест, неразположение, дисбаланс, болка. Пречистват и блокажите в ендокринната система, която е отговорна за връзката на физическото с невидия свят, невидимата конфигурация на нашата енергетика. Могат да се използват успоредно с алопатично лечение или друго алтернативно лечение.
Енерговибрационните есенции не са лекарствен продукт, те подпомагат физическото тяло и създават подходяща енергийна ситуация за активизиране на силите за самовъзстановяване на тялото. Работят нежно и постепенно, защото навлизат през духовното, към менталното, емоционалното към физическото тяло, което предоставя време и възможност за плавно пречистване и трансформация, и това не предизвиква лечебни кризи