MTVSS


MTVSS може да бъде използван по хиляда различни начина и всеки път сътворява различна възможност.

Активираме ги в твоето тяло. Това са всички начини, по които си заключил тялото си, мислейки, че тази реалност е общата сума от това, което можеш да направиш и да бъдеш.

Първото нещо, което трябва да направиш е да активираш твоята имунна система. Сложи ръцете си на третото око, тимуса, далака, черния дроб и бъбреците. Правейки това, се активира имунната ти система. Това променя всичко, което е възможно с тялото ти. Това изгражда имунната ти система, за да може нещо друго да се появи.

За да сътвориш още по-големи резултати, правейки MTVSS, прибави втечняване на всичко, което създава болка, страдане, болест и ограничение на твоето тяло. Ще трябва да разхлабиш молекулите, за да могат да мутират.

По този начин можеш да започнеш да признаваш, че имаш способности за лекуване с полагане на ръце. Може да променяш всякакви неща с чуждите тела и собственото ти.

Всички тези процеси с полагане на ръце са направени да те фасилитират да си в повече в единение с тялото ти. Тялото ти има способността да се самоизгражда, но за съжаление ние сме склонни да имаме гледната точка, че телата ни трябва да умират. Процесът на стареене се прекратява, когато пуснеш да си отидат фиксирани гледни точки. Всяка фиксирана гледна точка заключва тялото ти в процеса на стареене. Ако направиш MTVSS 20-30 пъти, цялата ти структура на тялото ще се промени. Тези процеси са толкова динамични – ако наистина ги ползваш, ще получиш повече промяна, отколкото имаш волята да имаш.

В Аксес, MTVSS e един от най-динамичните процеси с полагане на ръце. „Клетъчна памет“ е процесът, който е най-приложим за обратимостта на ефектите от травма (скорошни или стари) и белези по тялото, a MTVSS често е избраният инструмент за обратимост на почти всяка неизправност на тялото. Може да има значим ефект върху имунната система, особено при полагане върху ставите. C MTVSS начините, по които телата ни са били изменени през всички времена, пространства, измерения и действителности, могат да са обратими. Включително и бъдейки в присаждане, с цел то да ни направи да изглеждаме повече човеци, както и всякаква друга причина. MTVSS отключва „запрограмираното“, което е удържало тялото да стане хуманоидно въплъщение. Ако ти правят MTVSS всяка седмица в продължение на 20-30 седмици, тялото ти ще започне да се явява така, както е било предназначено да бъде.Подобни статии