Паметта на водата и нейните кристали

Какво означава твърдението, че водата има памет?

Вече има много проучвания и доказателства за това, че водата притежава свойства, които надхвърлят рамките на чистата химия. Тя има свойството да съхранява информация и ефектът от това се нарича епитаксия. Епитаксия има, когато атомната структура на едно химично съединение се използва като стартова програма, за да се индуцира същата структура в други съединения. Водата има способността да запазва информацията, независимо дали тя е положителна или отрицателна. Когато водата е подложена на външно въздействие, тя попива информацията и след като се замрази, тя може да се наблюдава под микроскоп, където ще се видят най-различни по форма кристали. Фотографиите направени под микроскоп, показват, че под въздействието на положителни вибрации водата образува красиви ледени кристали, докато негативните влияния, създават хаотични фигури. Японският изследовател Масару Емото от години прави експерименти с водата, като я излага на музика, на реч, на картини, на мисли и думи, написани на хартия и прикрепени към стъклен съд, след което фотографира замразените капчици вода, подложени на експеримента, и резултатите са удивителни.
Например водата, на която е показан надпис с думата “Любов” (залепен на бутилката или поставен под нея) е със съвършена структура на кристалната решетка. Кристалът на Любовта е с правилна шест-лъчева звезда.
От недрата на земята извира идеално структурирана вода, която не е информационно замърсена. В природата, реките и ручеите текат по плавно извити русла и тази вода има красива кристална решетка.


Кристал на вода, която е била
изложена на думата “Любов”


Кристал на вода изложена
на думата “Благодаря”


Кристал на вода от градска
водопроводна мрежа

Но във водопроводната мрежа водата многократно завива под прав ъгъл. След всеки ъгъл нейната структура все повече и повече се разрушава. Кристалите на тази вода са с различна форма, но всички са деформирани. Във водопроводите на градовете водата се движи в затворен цикъл. След химичната обработка и филтри, тя пак се връща в домовете ни, съхранявайки спомена за химикалите. Но още по-лошо е информационното замърсяване на водата при протичането и през тръбите край хиляди домове, откъдето водата попива цялата негативна енергия, като злоба, завист и стрес. След всичко това, тя вече е енергийно замърсена и почти мъртва, и не е добре да попадне в организма ни.

Ние сме много по-могъщи отколкото съзнаваме. Това което правим, казваме и мислим оказва невиждан ефект върху водата. И тъй като ние сме съставени от 70 % вода, представете си как нашите мисли, чувства, думи и действия влияят на тялото ни. Древните цивилизации винаги са смятали водата за нещо свещено. Тачели са я и ценили като божествена субстанция на живота, защото са знаели за нейните невероятни свойства. Вие можете да програмирате водата по всякакъв начин само чрез насочване на вашите мисли, намерения, думи или действия. Съзнанието ни притежава реалната способност да въздейства на водата достатъчно силно, за да можем да видим поразителните ефекти от упражненото влияние. Снимките на ледените кристали разкриват, че съзнанието е поредица от безкрайни възможности, които свободно танцуват в пространството. Когато съсредоточим съзнанието си, този неограничен потенциал се концентрира на едно място и може да бъде отпечатан във водата. С думи, мисли, картини, минерали и кристали, музика или поставяне под пирамида, ние можем да променим структурата на водата от хаотична в такава с красиви образувания. Това се случва чрез способността ни по този начин да повишим нивото на вибрация на водата, в зависимост от начина по който й въздействаме.

Кристал на вода изложена на надпис "Любов и Благодарност"

Достатъчно е да подържим чаша с вода и да насочим нашите чисти мисли и намерения или да поставим под чашата с вода или до нея красиви картини или думи като „любов”, „благодарност”, „здраве” и т.н, за да променим структурата на водата. Тогава се наблюдават изключително красиви ледени кристали. Доказано е, че думата, която най-добре пречиства водата, всъщност не е една дума, а съчетание от двете думи: “Любов и Благодарност”.

Можете да поставите във водата скъпоценни и полускъпоценни камъни, за да структурирате вода, която ще бъде лечебна. За лечението с минерали и кристали се приготвя точно такава вода, чрез комбиниране на определени минерали и кристали. Водата поема вибрациите на минералите и кристалите и оказва ползотворен и лечебен ефект върху организма. И тъй като тази вода е структурирана по определен начин, след изпиването й, водата в тялото ви ще придобие същата структура. Можете също така да поставите водата близо до приятна и нежна музика, под пирамида, до / върху снимка или дори да и шепнете, като по този начин също се изменя структурата на водата и тя запаметява това което е „чула”, „видяла” или „почувствала”.

Така водата влияе на нашия организъм и на здравословното ни състояние като цяло, а също така тя може и да измени нашето съзнание. Тя разкрива как позитивните или обидни думи, мисли, чувства и действия влияят на нашето здраве, благополучие и на обкръжаващата ни среда. Затова, ако искате да сте здрави, красиви, добри и да се радвате на хармония и вътрешно спокойствие, пийте ежедневно структурирана вода.

Важно е да се уточни, че за да се получи възможно най-качествена вода за пиене, с възможно най-много и най-красиви кристали, е добре да се използва изворна вода (от естествен водоизточник, а не минерална такава), защото тя е естествено чиста. В краен случай, ако нямате възможност да си набавите изворна вода, можете да подобрите и дори да промените напълно структурата на минералната вода, която купувате. За целта поставете на/под бутилката надписа „Любов и Благодарност”, които да стоят там през цялото време, или използвайте някой от другите предпочитани от вас начини. Но за лечение задължително се използва изворна вода, която допълнително се структурира!

А ето каква е и тайната на младостта!

Установено е, че на клетъчно ниво, колкото по-възрастен е човек, толкова по-малко вода има в тялото си. А клетките функционират най-добре, когато 60 на сто от общото количество вода в организма ни е вътре в тях. Намаляването на водното съдържание в клетките с напредването на възрастта, води до понижена способност за рехидратиране. От там кожата губи еластичността си, лицето се сбръчква, а някои части от тялото увисват. Остаряването никога не спира и се наблюдава при всички, но една от тайните на младостта е добрата хидратация. Така че, за да поддържате по-младежки външен вид, направете пиенето на позитивно заредена вода ежедневие – много по-ефективно е от козметиката и далеч по-евтино.

Подобни статии