Регресивната терапия е мисловен акт на връщане към предишни времена, когато и да са били те, за да се изт­ръгнат спомени, които биха могли да имат негативно вли­яние върху сегашния живот и които вероят­но са източник на неговите симптоми. Хипнозата позволява на разума да премахне бариерите към тази ин­формация, включително и онези бариери, които не позво­ляват на човек да достигне до минали съществува­ния в будно състояние.

Когато началната травма се довеж­да до съзнанието и се освобождава чрез катарзис, се пос­тига лечебен ефект. Чрез регресията се интегрират преживяванията и чувствата и се извлича урок от понесе­ната травма.

Когато човек е под хипноза, не е заспал. Съзнанието следи какво изживявате. Независимо от дълбокия подсъзнателен контакт, съзнанието може да коментира, да критикува и да по­рицава. Вие винаги контролирате това, което говорите. Хипнозата не е чудодейният еликсир, решаващ всичко. Вие не влизате в „машина на времето“ и не ви телепортират в друго време и друго място, без да си давате сметка за нас­тоящето. Някои хора под хипноза наблюдават миналото така, както се гледа кино. Други са много по-ярко въвле­чени, с повече емоционални реакции. Значи някои „чувст­ват“ нещата повече, отколкото ги „виждат“. Пре­обладаващата реакция може да е слухова или обонятелна. И накрая, човек си спомня всичко преживяно по време на хипнотичния сеанс.

Съзнанието в този момент е обърнато изцяло навътре и мо­же да достига до подсъзнанието. Отпадат всякакви бариери и ограничения. И имаме достъп до всички изво­ри, без да действат създадените от самите нас потискащи механизми.

 

Групова регресия

В този сеанс всеки участник изпада в транс едновременно. Аз ги водя назад във времето, към предишен живот, където се съдържа информация, която дава отговори на проблеми или ситуации в настоящия им живот.

Също така в последната част от сеанса аз ги водя към близкото бъдеще, за да видят какъв би могъл да бъде животът им, за да осъзнаят възможността от избори, които могат да правят във всеки един момент. Именно от тези избори зависи коя част би могла да стане реалност – а това води до осъзнаването на способностите ни за сътворяване.

За повече информация, моля използвайте формата в контакти. За записване: 0878 752 950

Тук ви предлагам примерен сценарий за регресия по Б. Уейс