Активиране на ДНК

Еднодневен семинар
ДНК съдържа програмите за цялостното ни съществуване тук на Земята – характеристики на физическото тяло, потенциалите и талантите ни, заложбите и болестите и т.н. ДНК не е само запис на нашето генетично наследство, а и на пътешествието на душата от началото на нейната индивидуализация като такава. В записа на т.нар. „отпадъчна ДНК“ се съдържа информацията за въплъщенията ни на Земята, в други светове и цялата времева линия като индивидуални души. В ДНК се съдържа пряка връзка с Акашовите хроники.
ДНК не е само във физическото тяло, то преминава през всички многоизмерни тела, през вашето АЗ Съм Присъствие, през Централното Слънце до сърцето на Майката Земя. С правилните активации то ни дава достъп до Всичко, Което Е и ни дава по-големи възможности за промени в нашия живот.
В човешката ДНК ние разпознаваме 4 Нуклеинови киселини, които се комбинират в групи от по 3, създавайки 64 различни комбинаторни единици – кодони. Човешката ДНК навсякъде по света показва, че 20 от тези кодони са активни, а останалите са неактивни.
Ние имаме силата да променим своето ДНК. Ако искате да прекратите договори, които сте направили в миналото или в други животи, ако искате да прекъснете обети за бедност, обети за мълчание и други обети, ДНК трябва да бъде променено.  Хора с новото ДНК, или с 24 активни кодона, преодоляват осъждането и поддържат състояние, в което виждат всичко като Едно и изпитват Любов. Предизвиквайки резонанс в ДНК, ще променим тези 4 кодона, а това  създава имунитет против всички болести. Такова ДНК е ДНК на новата епоха.
По време на семинара ще пътешестваме в света на ДНК и ще направим следните промени:

  1. Пречистване на ДНК
  2. Активиране на 12 спирали ДНК във физическото тяло
  3. Активиране на хромозомите на младостта и жизнеността
  4. Активиране на митохондриите, които произвеждат енергията, поддържаща всички функции
  5. Активиране на останалите хромозоми
  6. Подмяна на гените
  7. Промяна на генетичната програма на остаряването
Всеки участник ще получи енерговибрационна есенция за активиране на ДНК.

Подобни статии