Да наситим своите демони

Да наситим своите демони е вдъхновена от древната тибетска практика Чод. Разработена от Мачиг Лабдрон – първата жена учител
по будизъм от XI век. Дългогодишен практикуващ и учител в областта на духовното знание, лама Цултрим Алионе заимства и доразвива идеята за работа с демоните. Тя хвърля мост към днешната западна психика и предлага достъпен и ефективен подход за справяне с отрицателните емоции, страховете, болестите и самоунищожителните модели, като извежда радикалната представа, че за да се изцелим, трябва да храним, а не да се борим с демоните си. Представата за демони изключва призраци, гоблини или помощници и създания на Сатаната. По правило те са творения на нашия ум, части от психиката ни, които пряко влияят на живота ни. Провокират се от конфликтите, от тревожността, от страха от провал, от пристрастеността към алкохол, дрога, пари и пр. Те са невидимите деструктивни сили, които постепенно започват да контролират и да ръководят съзнателния ни живот. Както сполучливо отбелязва Мачиг Лабдрон: всяко нещо, което блокира вътрешната ни свобода, всъщност е Демон.

В тялото на всеки човек се образуват тумори, но когато сме здрави, естествените клетки-убийци ги държат под контрол. Клетките-убийци се контролират от пептидите в тялото и мозъка, чийто поток е свързан с изразяването на емоциите. Ако емоцията не се изрази, е възможно пептидите, необходими за координирането на клетките-убийци, които контролират растежа на туморите, да не протичат достатъчно свободно и функциите им да бъдат затруднени. Дейвид Спийгъл от Станфордския университет доказва, че изразяването на емоции, като скръб и гняв, значително повишава шансовете за оцеляване на раково болните пациенти.
Чрез насищането на демоните движим енергията си по-съзнателно, отколкото ако просто изразяваме емоциите си. По този начин каним капсулираните от блокажи или сдържане емоции да проговорят, което ги задвижва по-целенасочено. Ако съзнателно придадем форма на сигналите на тялото, породени в резултат на болка, заболяване или емоции, естествените клетки защитници се придвижват по-лесно. Така активираме Съюзника в оздравителния процес.
Цялата тази информация помага да си обясним как може Насищането на демоните да бъде ефикасно при болести. Ако демоните останат неосъзнати или потиснати, тялото не съумява да излъчи своето посла­ние, което води до още по-сериозни нарушения. Посто­янният стрес предизвиква срив на имунната система. Отначало посланията на тялото са по-чести настин­ки, но ако не им се обърне внимание, сривът може да до­веде до проблеми със сърцето и други заболявания, плод на стреса. Насищането на демоните ни дава инстру­мент, чрез който да се вслушаме в нуждите на свое­то интелигентно тяло, преди да се окажем неизлечимо болни.
Насищането на демоните е приложимо и към хро­ничните болки.

 

Подобни статии