Разпродажба!

ДНК

10,00 лв.

Есенцията изчиства, прегрупира и активира космическото ДНК в клетките ни; освобождава негативните мисловни форми и блокираните енергии…

В тази есенция, освен възнесените учители и архангелите, участваха ИАУЕ (нашият генетичен създател), същества от светлината от Сириус, Ра – нашето Слънце, лейди Гая (майката Земя).
Есенцията изчиства, прегрупира и активира космическото ДНК в клетките ни; освобождава негативните мисловни форми и блокираните енергии. Внася светлина в тъмните места и ги осветлява. Пробужда и активира светлинното ни тяло на всички нива и го свързва с физическото и останалите тела. При интегрирането на светлинното тяло във физическото заздравява енергийните връзки между тях.
Съдейства за активиране на всички 12 спирали ДНК, а не както досега бяха активирани само 2.
Изчиства блокажи и стари, неслужещи ни вече програми и внася нова светлина в клетките.

20 ml

Описание

ДНК съдържа програмите за цялостното ни съществуване тук на Земята. Това са характеристики на физическото тяло, потенциалите и талантите ни, заложбите и болестите и т.н. ДНК не е само запис на нашето генетично наследство, а и на пътешествието на душата от началото на нейната индивидуализация като такава. В записа на т.нар. „отпадъчна ДНК“ се съдържа информацията за въплъщенията ни на Земята, в други светове и цялата времева линия като индивидуални души. В ДНК се съдържа пряка връзка с Акашовите хроники.

ДНК не е само във физическото тяло, то преминава през всички многоизмерни тела, през вашето АЗ Съм Присъствие, през Централното Слънце до сърцето на Майката Земя. С правилните активации то ни дава достъп до Всичко, Което Е и ни дава по-големи възможности за промени в нашия живот.

В човешката ДНК ние разпознаваме 4 Нуклеинови киселини, които се комбинират в групи от по 3, създавайки 64 различни комбинаторни единици – кодони. Човешката ДНК навсякъде по света показва, че 20 от тези кодони са активни, а останалите са неактивни.

Ние имаме силата да променим своето ДНК. Ако искате да прекратите договори, които сте направили в миналото или в други животи, ако искате да прекъснете обети за бедност, обети за мълчание и други обети, ДНК трябва да бъде променено.

Хора с новото ДНК, или с 24 активни кодона, преодоляват осъждането и поддържат състояние на Любов и хармония. Предизвиквайки резонанс в ДНК, ще променим тези 4 кодона, а това  създава имунитет против всички болести.