Изчистване на чакрите

Чакрите са енергийни вихри в човешкото тяло, които провеждат енергията от междуизмерните тела във физическото тяло. Те отговарят за баланса на енергиите в двата плана, както и за баланса на ендокринната система и органите. В човешкото тяло има седем основни чакри, всяка от които е свързана с жлеза и отговаря за конкретни органи. При емоционални и ментални, както и духовни дисбаланси и проблеми, в чакрите се образуват блокажи и те не могат свободно да провеждат нужната енергия за тялото и органите. Всяка чакра синтезира определени като количество и качество енергии, и когато има замърсявания, тя престава да провежда всички енергии, които синтезира. По този начин емоционалните, менталните и духовните блокажи се проявяват като заболявания във физическото тяло.
При голямо замърсяване чакрата блокира и се затваря, или започва да се върти в неправилна посока. Затова е важно изчистването на чакрите, за да може да се поддържа висок енергиен и физически баланс. И да може енергията да тече свободно във физическото и останалите тела.

Всяка чакра има цвят:

Седма – бяло или виолетово


Шеста – индигово


Пета – синя

Четвърта – зелена (ако вече са интегрирани по-високи вибрации на любов, неосъждане, състрадание, приемане, тогава 4-та чакра става в розово-цикламени и оранжеви оттенъци)


Трета – жълта


Втора – оранжева


Първа – червена

По състоянието на цветовете също може да се определи чистотата и силата на чакрата, . Тези цветове са характерни за 3-то измерение.

Всяко листче символизира един вид енергия от онези, които се синтезират от дадената чакра.