Регресия

Регресивната терапия е мисловен акт на връщане към предишни времена, когато и да са били те, за да се изт­ръгнат спомени, които биха могли да имат негативно вли­яние върху сегашния живот и които вероят­но са източник на неговите симптоми. Хипнозата позволява на разума да премахне бариерите към тази ин­формация, включително и онези бариери, които не позво­ляват на човек да достигне до минали съществува­ния в будно състояние.

Когато началната травма се довеж­да до съзнанието и се освобождава чрез катарзис, се пос­тига лечебен ефект. Чрез регресията се интегрират преживяванията и чувствата и се извлича урок от понесе­ната травма.

Когато човек е под хипноза, не е заспал. Съзнанието следи какво изживявате. Независимо от дълбокия подсъзнателен контакт,
съзнанието може да коментира, да критикува и да по­рицава. Вие винаги контролирате това, което говорите. Хипнозата не е чудодейният еликсир, решаващ всичко. Вие не влизате в „машина на времето“ и не ви телепортират в друго време и друго място, без да си давате сметка за нас­тоящето. Някои хора под хипноза наблюдават миналото така, както се
гледа кино. Други са много по-ярко въвле­чени, с повече емоционални реакции. Значи някои „чувст­ват“ нещата повече, отколкото ги „виждат“.
Пре­обладаващата реакция може да е слухова или обонятелна. И накрая, човек си спомня всичко преживяно по време на хипнотичния сеанс.

Съзнанието в този момент е обърнато изцяло навътре и мо­же да достига до подсъзнанието. Отпадат всякакви бариери и ограничения. И имаме достъп до всички изво­ри, без да действат създадените от самите нас потискащи механизми.

Тук ви предлагам примерен сценарий за регресия по Б. Уейс:


Сценарий за правене на запис за релаксация и регресия по Б.Уейс

Остави очите ти да се затворят сами.

Сега се фокусирай върху дишането — то трябва да бъде дълбоко и равно. Вдишвай и издишван, вдишвай и издишвай.

Поеми си дълбоко пет пъти дъх за релаксация, като вдиш­ваш през носа и издишваш през устата… отпусни се. (направете дълга пауза след петте поемания на въздух).

Сега с всяко издишване изхвърляш с дъха си всички нат­рупани в тялото ти болки и напрежение. С всяко вдишване поемаш умиротворяващата енергия, ко­ято те заобикаля. Отпусни се още повече.

Сега визуализирай или си представи, или почувствай как всички твои мускули се отпускат напълно.

Отпусни мускулите на челото и лицето си…
И на челюстта…

Отпусни мускулите по врата и раменете. В тези области е натрупано голямо напрежение.

Отпусни ръцете…

Отпусни краката…

Отпусни мускулите на гърба…

И остави мускулите на стомаха да се отпуснат напълно, така че дишането ти да остане размерно дълбоко и рав­но.

С всеки дъх, поет внимателно и дълбоко, ти се отпускаш все повече и повече.

Визуализирай, представи си или почувствай ярка светли­на върху главата си и вътре в нея. Остави съзнанието ти да избере цвета на тази светлина (пауза).

Тази светлина се разпростира надолу по тялото ти. Всяка тъкан, всеки орган и мускул, всяка фибра и клетка, до която тя се докосне, се отпускат напълно и се освобождават от всяка болка, от всяка болест.

Светлината все повече и повече те отпуска. Ти вече чувстваш дълбок покой и спокойствие.

Сега виж или почувствай, или си представи как светлина­та се разпростира от главата ти надолу по тялото… мина­ва надолу по челото… зад очите… като още повече те от­пуска.

Можеш да видиш или почувстваш, или да си представиш как светлината се разпростира по челюстта… надолу по шията… като се отпускаш все повече.

Сега светлината се плъзга по врата ти, като отпуска на­пълно мускулите и изглажда бръчките по шията. И се отпускаш още повече (пауза).

Визуализирай, представи си или почувствай светлината, която отпуска и лекува мускул, нерв и клетка на тялото ги, като се разпростира по раменете… и надолу по двете ти ръце чак до дланите и пръстите (пауза).

Виж или почувствай, или си представи светлината, която се спуска по гърба… и по гръдния кош… и в твоето сърце, което изтласква светлината през всеки кръвоносен съд на твоето тяло…

в твоите бели дробове, като ги огрява отвсякъде… Мускулите по гърба ти са напълно отпуснати.

И сега светлината се разпростира по гръбначния стълб, от мозъка до крайчеца на гърба, стича се по цялата нервна система, за да достигне до всеки мускул и клетка на тво­ето тяло. И ти си дълбоко спокоен и отпуснат.

Чувстваш дълбоко спокойствие, удивително чувство на покой (пауза).

Виж, представи си или почувствай светлината, която се спуска надолу по корема… и надолу но кръста, като на­пълно отпуска техните мускули и нерви…

И сега я виж как тече по бедрата ти…

По твоите крака и чак до стъпалата и пръстите, така че цялото ти цяло е изпълнено… окъпано… в прекрасна ярка светлина.

И се чувстваш много, много спокоен.

Сега визуализирай, представи си или почувствай как свет­лината напълно обгръща твоето тяло, като че си в пашкул или в ореол от светлина. Тя те пази и отпуска твоята кожа и мускули…

И се чувстваш още по-умиротворен, спокоен и отпуснат.

След малко ще започна да броя назад, от пет към едно. С всяко число ще се чувстваш във все по-дълбоко релаксирано състояние, докато стигна до едно и твоето съзна­ние стане напълно свободно и се издигне над общоприе­тите граници на пространството и времето.

Ти можеш да си спомниш всичко.

Пет…

Четири, чувстваш се все по-спокоен и отпуснат…

Три, по-дълбоко и по-дълбоко, и по-дълбоко…

Две, ти си почти там…

Едно…

Ти си в дълбоко релаксирано състояние, но напълно се владееш. Ако сега или по-късно не се почувстваш добре, можеш да прекъснеш. Сега може да привършиш релаксиращата част от упражнението и да не продължиш с регресия. Просто като си отвориш очите, ще се върнеш в сво­ето нормално състояние. Ти контролираш напълно всичките си психологически и физически
функции, чувст­ваш се чудесно, отпуснат и освежен.

Ако решиш да вървиш нататък, визуализирай, представи си или почувствай как бавно се спускаш надолу по една прекрасна стълба (пауза).

Най-долу има врата, през която се вижда ярка светлина. Ти се чувстваш напълно отпуснат и умиротворен. Прекрачваш през вратата и знаеш, че съзнанието ти вече не е ограничено от пространството и времето и че можеш да си спомниш всичко, което някога ти се е случило.

Когато прекрачиш през вратата в светлината, ти ще бъ­деш в друго време.

Остави подсъзнанието ти да избере дали времето да бъде от този.или от друг живот.

Можеш да се върнеш във времето, откогато за пръв път възникват твоите
симптоми, чувствата и трудните отно­шения — във времето на коренната
причина (дълга пау­за).

Когато изплуваш в светлината, погледни първо надолу към краката си. Виж с какво си обут, дали са обувки, сан­дали от платно ли са, или си бос…

След това започни да оглеждаш тялото си отдолу наго­ре…

Погледни дрехите си… Погледни ръцете си… Виж как изглеждаш… Ден ли е или нощ… Вътре ли си или навън…

Виж дали знаеш, или можеш да откриеш датата (пауза).

Огледай се наоколо и виж каква е географската област, какви са сградите, растенията и дърветата и дали има дру­ги хора около тебе. Ако има, можеш да говориш с тях и те трябва да отговарят на въпросите ти.

ОТКРИЙ ОТГОВОРИТЕ НА СВОИТЕ ВЪПРОСИ, на своите симптоми (дълга пауза)

Остани по-дълго да изследваш този период

Ако искаш, може да вървиш назад или напред във време­то…

Ако чувстваш безпокойство, просто се издигни над тяло­то си, като повече наблюдаваш, отколкото активно учас­тваш или чувстваш.

Или просто си отвори очите и прекъсни процедурата, ако такъв е твоят избор.

Изследвай всяко съществено събитие и разбери от твоята по-висока перспектива защо се е случило и какво действи­телно означава.

Сега можеш да разбереш… (дълга пауза).

Виж дали с теб има някои хора от настоящия ти живот, (дълга пауза)

Ако желаеш, върви до края на този живот и изживей сво­ята смърт, (дълга пауза)

Издигни се над тялото си и направи преглед на този жи­вот. Какви уроци е трябвало да научиш? (дълга пауза)

Сега е време да се връщаш.

След малко ще започна да броя от едно до пет. На чис­лото пет отвори очи и ще се събудиш напълно бодър и освежен, чувствайки се прекрасно. Ще се владееш напъл­но и ще контролираш своите физически и психологи­чески функции. Ще помниш всичко.

Всеки път, когато правиш това упражнение, ще откриваш, че се отпускаш все по-дълбоко и по-дълбоко.

Едно: Всеки мускул и нерв на тялото ти е напълно отпуснат.

Две: Събуждаш се постепенно и се чувстваш прекрасно.

Три: Ти си все по-буден и по-бодър.

Четири: Почти си се събудил и се чувстваш превъзходно.

Пет: Отвори очите си, напълно буден и бодър, чувстваш се прекрасно.