Активиране на ДНК

Ние имаме силата да променим своето ДНК. Ако искате да прекратите договори, които сте направили в миналото или в други животи, ако искате да прекъснете обети за бедност, обети за мълчание и други обети, ДНК трябва да бъде променено.

ДНК съдържа програмите за цялостното ни съществуване тук на Земята – характеристики на физическото тяло, потенциалите и талантите ни, заложбите и болестите и т.н. ДНК не е само запис на нашето генетично наследство, а и на пътешествието на душата от началото на нейната индивидуализация като такава. В записа на т.нар. „отпадъчна ДНК“ се съдържа информацията за въплъщенията ни на Земята, в други светове и цялата времева линия като индивидуални души. В ДНК се съдържа пряка връзка с Акашовите хроники.

ДНК не е само във физическото тяло, то преминава през всички многоизмерни тела, през вашето АЗ Съм Присъствие, през Централното Слънце до сърцето на Майката Земя. С правилните активации то ни дава достъп до Всичко, Което Е и ни дава по-големи възможности за промени в нашия живот.

В човешката ДНК ние разпознаваме 4 Нуклеинови киселини, които се комбинират в групи от по 3, създавайки 64 различни комбинаторни единици – кодони. Човешката ДНК навсякъде по света показва, че 20 от тези кодони са активни, а останалите са неактивни.Ние имаме силата да променим своето ДНК. Ако искате да прекратите договори, които сте направили в миналото или в други животи, ако искате да прекъснете обети за бедност, обети за мълчание и други обети, ДНК трябва да бъде променено.

Хора с новото ДНК, или с 24 активни кодона, преодоляват осъждането и поддържат състояние на Любов и хармония. Предизвиквайки резонанс в ДНК, ще променим тези 4 кодона, а това създава имунитет против всички болести.

Модул 1. Увод и Медитация за пречистване и активиране на ДНК.

1. Увод. Значението на ДНК.

Медитация: Значението на ДНК – пречистване и активация

2. Още за ДНК

3. Съдържание на ДНК

4. ДНК – Още информация

5. Как да говорите със своята ДНК

Медитация: Как да говорите със своята ДНК

Модул 2. Подготовка за активациите.

1. Увод

2. Съдържание и свойства на ДНК

3. ДНК – Божественият код в нас

4. Въвеждане в техниките. Какво представляват техниките за ДНК активиране.

Подготовка

Алфа и тета дишане

Любов, Обичам

Пулсар за въображението

Балон на Душата и заземяване

Модул 3. Активации.

1. Увод

2. Бележки във връзка с техниките

ТЕХНИКА 1. Активиране на архетипните хромозоми на младостта и жизнеността

ТЕХНИКА 2. Техника за разширяване и подмладяване

ТЕХНИКА 3. Активиране на Уникалността

ТЕХНИКА 4. Интеграция. Балансиране на мъжката и женската енергия

Модул 4. Как да пренастроим генетичния си код.

1. Описание на процеса в 5 стъпки.

2. Въпросник

3. Примери

4. Стъпка 1

Медитация •Как да пренастроим генетичния си код•

5. Стъпка 2

6. Стъпка 3

7. Стъпка 4

Медитация за извършване на неутрализация и създаване на промяна в сърцето

8. Стъпка 5

Медитация за манифестиране

Модул 5. Бонус модул.

1. За ДНК активация – Имунитет

Медитация Аура на Душата

Медитация ДНК активиране Имунитет

2. Кратка версия ДНК активация Имунитет

3. Деца, родени с ДНК от бъдещето

4. Фантомният ефект на ДНК

5. Кодирането и светлината в ДНК


Всеки участник ще получи енерговибрационна есенция за активиране на ДНК.

Отказ от отговорност

Използвайки който и да е аспект или елемент от ДНК-активирането, клиентът разбира, че тези лечебни сесии или Духовни молитви не са медицински интервенции или опити за излекуване на физическо или психическо състояние и че няма да бъдат давани медицински съвети. Всяка промяна ще бъде извършена от духовна гледна точка. Клиентите остават наясно да потърсят съвет от лекар или психолог при заболявания и медицински проблеми.
Клиентът се съгласява, че тези лечебни молитви, медитации, текст, материали за активиране на ДНК не използват никакви лекарства или хирургически устройства и се отказва от всякаква отговорност и/или условия, произтичащи от тези сесии.
Клиентът удостоверява, че той/тя няма известни психиатрични или тежки емоционални проблеми.
Клиентът допълнително се съгласява, че той/тя е поискал тази сесия по своя собствена воля. С настоящото клиентът се отказва от правата си под каквато и да е форма на съдебен спор или иск за малтретиране, извършено от практикуващите.