Диагностика и лечение

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (радиестезичен метод по системата на Л. Пучко)

Система за (само)диагностика, (само)лечение и (само)познание на човека чрез радиестезичен метод.

Определя се общата психобиоенергична хомеостаза на човека, състоянието на органи и системи, наличието на мутирали клетки, недостиг на минерали и микроелементи, наличие на вредни вълни от различен произход, които могат да доведат до проблеми на физическо ниво, наличието на токсини и тежки метали в организма и др.

Диагностицира се наличието на ментални, емоционални, астрални, аурни, кармични и др. блокажи или проблеми, родови проклятия, негативни въздействия от обкръжаващи и т.н.


Всички дълбоки причини за заболяванията в човешкия организъм, свързани с вълновата форма на въздействие, условно могат да бъдат разделени на четири класа:

 1. Негативни външни енергоинформационни въздействия под формата на родови проклятия, програми (наричани от хората урочасване, „лошо око“), черномагически енергийни структури с най-различна форма (спирала, кълбо, пирамида), от заобикалящите ни хора, както и от въздействието на негативни финоматериални същности (аурни същности, земни духове и др.).

 2. Негативни вътрешни енергоинформационни въздействия от записите в холографска форма на отрицателните психофизиологични състояния при човека, които се осъществяват във времевото пространство на неговия живот и се пазят в подсъзнанието под формата на устойчиви патологични образувания (инграми).

 3. Негативни въздействия на излъчванията от патогенни възбудители, намиращи се в организма на човека (вируси, бактерии, гъбички, глисти, едноклетъчни), проявяващи се в остри, вяло протичащи и латентни (скрити) форми на заболявания (това се случва когато патогенните възбудители са в латентно състояние), както и от излъчванията от етерни, астрални, ментални инфекции и същности (етерни, астрални, ментални).

 4. Патологични образувания, представляващ конгломерат от вътрешни информационни въздействия, така наречената СКО-система за кондензиран опит (терминът е взет от трансперсоналната психология), възникващи на принципа „подобното привлича подобно“ (негативни блокове)


Предлагам и диагностика и лечение на:

Диагностика на взаимоотношения

 • Програми

 • Черномагически поглъщащи структури

 • Кармични грехове, грехове

 • Проклятия

 • Магии

 • Черен канал за връзка

 • Заклинания

 • Анатема

Диагностика при блокирано изобилие

 • Програми

 • Кармични грехове, грехове

 • Проклятия

 • Родови проклятия

 • Магии

 • Емоции

 • Обети

 • Енергията на изобилието, имаш ли я или не, или е блокирана част от нея

 • Блокажи от партньориродителско семейство: майка …… баща …….предци 2-ро до 7-мо поколение

 • Планетарни блокажи

 • Вътреутробни програми

 • Програма при самото раждане

 • Кармични печати на земята

 • Съдържание на Библията

 • Галактическа карма (прераждания на други планети)

 • Кармични печати на България и българите

 • Заклинания

Диагностика на рода

 • Кармични грехове

 • Проклятия

 • Родови проклятия

 • Анатеми:

  - Отлъчване от светата църква чрез проклятие;

  - Отлъчване от рода;

 • Проклятие;

  - непременно, невъзвратимо и съвършено отделяне или отчуждаване на един човек от обществото на верните;

  - от числото на живите;

  - обричането на някой човек, животно, град или друго нещо, да се изкорени, да се изтреби, да се изгори, и да се унищожи окончателно;

  - за греховете на ума, за греховете против истината, за греховете против Духа Свети;

  - които отричат Божието битие и Промисъла Божи;

 • Магии

 • Черен канал за връзка

 • Заклинания

Магии за:

 • по отношение на телата, чакрите, енергоинформационните канали, енергоинформационните входове и/или изходи, полетата, пространствата и връзки между тях и между тях и пространството:

  - създаване на изкуствени / имитиращи, скриване на истинските и „подмяната“ им с изкуствените;

 • създаване патологични връзки, а също и прекъсване или увреждане на естествените връзки между тях, между тях и пространството, а също и със светове, същности, същества, пространства;

 • окупиране, контрол;

 • обръщане;

 • изкривяване;

 • създаване на опаковки, филтри около тях;

 • промяна на:

  - програмиране;

  - заключване;

  - огледалност / отразяване обратно;

  обкръжаване с проходи, портали, души, духове, същества, същности, съзнания (колективни) (вкл. колективни);

 • прекъсване / увреждане на връзката с Бог, със Земята и с Космическото управление;

 • създаване на портали, пробойни, ЧМ тип структури;

 • разрушаване, вкл. на биоенергоинформа-ционната система, дома, работата, отношенията, пространствата;

 • заключване / открадване на късмета, успеха, радостта, любовта, приятелствата, богатството, енергията, живеца, мъжката сила / утробата;

 • промяна на вероятности за събития, на линията на съдбата, както и за привличане на определени типове ситуации, шансове и хора и отблъскването на други;

 • край на рода;

 • негативни резултати;

 • всички действия да се обръщат срещу мен;

 • привличане / отблъскване на определени типове хора и ситуации;

 • отклоняване на енергия и захранване на негативни блокове, модели, емоции, мисли, поведение, отношение;

 • създаване на портали и пробойни;

 • създаване на връзки с инфернални светове, души, духове, същества, същности, съзнания (колективни), за проникването им в биоенергоинформационната система или в обкръжаващите пространства;

 • отнемане / блокиране / подчиняване / програмиране на разума, волята, чувствата, емоциите, ситивата, възприятията, поведението, способностите, уменията;

 • активиране на проклятия (лични, родови);

 • запълване на естествено празни пространства.

ДИАГНОСТИКА НА ЧАКРИТЕ

 • Жизнена енергия

 • Посока на въртене

 • % енергия, която синтезира

 • Окупанти – холограми, модели, отпечатъци, емоционални травми от различни събития – от всичко травмиращо:

  От зачеването до 3 г.; От 4 – 6 г.; От 7 – 9 г.; От 10 – 12 г.; От 13 – 15 г.; От 16 – 18 г.;

  От 19 – до настоящия момент.

 • Портали – кървящи имплантирани портали в аурата – в момента изтича енергия оттам или навлизат нежелателни енергии. Те обикновено са между измеренията. Или от човек към човек.

 • Микрочерни дупки – виждат се като точки, затъмнения. Отнасят се предимно към физическото тяло – предразположения към заболявания … Може и от магии да се получат.

 • Проходи – към други светове. И към някого – кармична връзка например. Изтича енергия нанякъде – тънки нишки, които изтичат нанякъде (може да се види накъде).

 • Импланти и холограми на вируси, бактерии, травми, ваксини, шок, паразити…

 • Мафлоци

 • Eнергийни връзки.

 • Кристализирали и нехармонични енергии