Как да пренастроим генетичния си код

Ние можем да променим историите, записани в нашите гени


В ядрото на всяка клетка от вашето тяло се намира управляващ център – ДНК, програмата на вашия живот. Кодът на тази гигантска нишковидна молекула съдържа важна информация, която регулира дейността на клетката и наследствените черти от поколение в поколение.


Често произходът на тези програми може да се проследи до източника, който ние обикновено не свързваме с наследствеността. Това са чувствата и убежденията на предците ни – това, което се нарича „истории” на поведенческите програми. Те са записани някъде дълбоко в паметта на нашата ДНК и ни оказват въздействие, за което даже не подозираме. С
други думи, заедно с цвета на косите и формата на носа по наследство ни се предава и някаква емоционална традиция.

На генетичните спомени и системи убеждения, влизащи в книгата на нашата ДНК сме задължени за многото си ценни качества, обаче те носят отговорност и за предаване на отрицателните програми и шаблони, които ни пречат да живеем този живот, за който мечтаем. Някои истории се реализират мигновено, в момента на раждането ни, например, когато човек се ражда глух или болен от диабет. Други истории до определено време дремят и се проявяват само когато към това ги пробуждат определени събития или преживявания, внасящи неочаквани и понякога неприятни промени в живота ни. Често историите, записани в ДНК, са определяли развитието на взаимоотношенията, здравословното състояние и благополучието на хората. Всъщност, всичко, което се случва с нас по жизнения ни път е резултат от това, какво е записано в жизнения код на нашата ДНК.

С този сеанс ние можем да променим своя генетичен код. Той не е изсечен върху камък. Ние сме напълно способни да препишем историите, запечатани в нашите гени, като по такъв начин променим живота си


Как да пренастроим генетичния си код

Това е много ценен метод при откриването на дълбоки причини за наши поведения и модели, в които живеем и свързването им с проявени такива в далечното минало поколения назад в рода. Ще изследваме как мислите и емоциите от миналото и настоящето на човека въздействат на структурата на неговото ДНК и как тези изменения се отразяват на различни сфери от човешкия живот.


Това са прости, но ефективни техники за самоизлекуване, които работят на енергийно, емоционално и вибрационно ниво, помагайки ни да се освободим от ограничаващите ни убеждения, закодирани в ДНК. Има пет основни етапа за „пренастройка” на генетичния код на човека, с цел придобиване на изобилие и здраве. Тези техники за излекуване на ДНК помагат по забележим начин да се промени животът ви.


Вие притежавате сила, която може да ви изведе далече зад пределите на сегашните ви убеждения. И това е силата, която лекува.

Пет стъпки към излекуването : активация на идеалния ви генетичен код за придобиване на отлично здраве и благополучие

Наред с другите фактори, семейните „истории”, които се съхраняват дълбоко в нашето ДНК, могат да определят колко богати или бедни, слаби или пълни, щастливи или нещастни сме. Процесът на самоизлекуване на ДНК ни помага да разкрием вътрешните истории, които лежат в основата на всеки наш проблем, да неутрализираме вредните програми, които ни влияят на подсъзнателно ниво и да манифестираме новите програми, които искаме да видим в живота си.

Стъпка 1

Откриване на основния сюжет на вашата история.

Как да се намери общия сюжет и отрицателната програма, които провокират болката, неудачите или трудностите, които ви пречат да изградите живота, за който мечтаете.

Стъпка 2

Определяне на родовата ви история.

Как да се намери първоначалната причина, за появяване при предците ви на отрицателни програми, стратегии на поведение и вътрешни ситуации, които са ви предадени по наследство.

Стъпка 3

Установяване на това как тези истории се проявяват в живота ви. Как родовите ви програми се повтарят в живота ви.

Стъпка 4

Извършване на промяна в сърцето ви и изпълняване на неутрализацията.

Как се неутрализират емоциите и чувствата, които създават отрицателни програми.

Стъпка 5

Създаване на собствената ви история.

Как да манифестирате новата си история с помощта на намерението , въображението и концентрацията.

Времетраене: 1 час.

За повече информация се свържете с мен от контактната форма.