Неподвижни (фиксирани) звезди

Работата с Неподвижни (фиксирани) звезди е сеанс, подобен на регресията. Навлиза се в дълбоко релаксирано състояние и се прави връзка с Душата, Висшия Аз, Водача на човека.

Пътува се до звездата или се използва нейната енергия. Често се прави връзка със съществата, живеещи на звездата.

Работи се на галактическо ниво, и често се показват изначалните причини за зададен проблем, блокаж, заболяване, взаимоотношения, още в момента на възникването им, като това може да бъде преживяване или въплъщение на друга планета, звезда, на друго ниво и в друго измерение.

Дава се основен поглед върху въплъщенията на Земята, може да бъдат показани няколко такива, като не е необходимо да се влиза емоционално във всяко поотделно. Проследява се нишката между тях и се отработва от нивото на Душата най-малко, на ниво галактическо. Възможно е да бъде дадена промяна на избор на ниво Душа. Като резултат се наблюдават промени в живота тук на земята на човека, като някои от темите са процес, за който е нужно време. Много често се наблюдава промяна в
живота на чошек, в ситуациите и възприятията още в първите дни след сеанса. Задълбочава се осъзнаването тук, разширява се съзнанието и мирогледът, вижда се по-големият план. Получава се лечение на всички нива.